Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Thiện A

Địa chỉ: Xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Hoàng Thị Tỉnh – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0912694325 – Email: Giaothiena@gmail.com